Salutació Alcaldessa

 

 

L’Economia Circular vehicularà el V Congrés Rubí Brilla pel canvi de model energètic. Des  que ens vam acollir a l’Acord Vallès Circular el 2017, la quantitat de projectes que s’estan desenvolupant, tant des de l’Administració pública com des del sector privat i el tercer sector, creix de manera exponencial. En aquest acord, ens vam comprometre a compartir un full de ruta cap a un futur més sostenible a la comarca per afavorir el canvi de model, desenvolupant fórmules creatives d’actuació que han de servir per enfortir l’economia local i comarcal, per aprofitar els recursos del Vallès Occidental i posar la comarca al capdavant d’una transformació que ajudi a generar riquesa i ocupació, millori la qualitat de vida de la ciutadania i alhora afavoreixi una millora en el medi ambient.

Som i formem part d’aquest canvi de model, un model que replanteja la nostra manera de produir, consumir i relacionar-nos amb l’entorn que ens envolta. L’escassetat dels nostres recursos energètics i materials, la quantitat de residus i emissions de gasos d’efecte hivernacle no donen alternativa: l’Economia Circular ha vingut per quedar-s’hi.

El nostre compromís, per tant, és indiscutible, i tant el departament de Medi Ambient com Rubí Brilla estan orientats a assolir els objectius per complir amb aquest gran repte que ens involucra a tothom. Vull aprofitar per convidar a tothom: ciutadania, comerços i empreses, a participar en aquest V Congrés Rubí Brilla, en el qual els participants tindran més protagonisme que mai.

Bon Congrés a tothom!

Ana Maria Martínez

Alcaldessa