CAS 10. VALORITZACIÓ. PLANTA DE BIOGÀS DE SOM ENERGIA

CAS 10. VALORITZACIÓ. PLANTA DE BIOGÀS DE SOM ENERGIA

La innovadora Planta de Biogàs de Torregrossa, de Som Energia, està situada al costat d’una granja de porcs de cicle tancat que subministra els purins a la planta. La planta permet el tractament dels purins de la granja i d’altres residus orgànics biodegradables mitjançant un procés de digestió anaeròbia. En aquest procés es genera un gas de composició variable, que és el biogàs, que s’aprofita en motors de cogeneració per generar energia elèctrica per a la seva injecció a la xarxa, i energia tèrmica per a l’autoconsum en la mateixa planta i a la granja veïna.

D’altra banda, com a resultat de la descomposició de la biomassa d’entrada (purins i altres residus orgànics) s’obté un digerit líquid que s’aplica als camps com a adob.

La valorització és el conjunt d’operacions que tenen per objectiu que un residu torni a ser utilitzat, totalment o parcialment. El reciclatge, la recuperació, la regeneració i la reutilització són exemples d’opcions de valorització. El cas de la Planta de Biogàs de Torregrossa és emblemàtic perquè valoritza un residu (purins) a través de la generació de tres productes a partir d’un residu: energia elèctrica, energia tèrmica i adob. I tot de forma local i amb proximitat.

 

[ Link + Info ]