CAS 2. RECURSOS RENOVABLES. PROJECTE “BOSCOS DEL VALLÈS”

CAS 2. RECURSOS RENOVABLES. PROJECTE “BOSCOS DEL VALLÈS”

El projecte Boscos del Vallès aporta un nou enfocament a la prevenció d’incendis forestals. Es basa en l’estructuració del mercat de compravenda de biomassa forestal per aconseguir una bona gestió forestal que protegeixi dels incendis, alhora que permet una dinamització econòmica del sector i la generació d’energia de proximitat. Prevenció d’incendis, doncs, a través de la valorització de la biomassa forestal.

L’objectiu del projecte Boscos del Vallès és doble: a) promoure l’aprofitament de la biomassa forestal per disminuir el risc d’incendis, amb generació d’energia calorífica per abastar diferents equipaments de la comarca amb una energia socialment responsable, i b) crear llocs de treball i teixit productiu. El projecte té dos vessants: un de reforç de les infraestructures per a la prevenció d’incendis i la utilització de la biomassa per a la generació d’energia renovable a la comarca.

[ Link + Info ]