CAS 5: ÚS COL·LABORATIU. SOM MOBILITAT

CAS 5: ÚS COL·LABORATIU. SOM MOBILITAT

A les societats occidentals els cotxes privats estan aparcats el 95% del temps (sovint ocupant espai públic al carrer), quan es mouen transporten de mitjana 1,2 persones i són responsables del 30-40% de la contaminació de l’aire. Hi ha un vehicle privat per cada dues persones (l’índex de motorització és superior al 60%).

Som Mobilitat és la primera cooperativa de servei de cotxe elèctric compartit, amb

«… sis principis fundacionals:

  1. Ampliem les alternatives en transport sostenible
  2. Construïm junts altres opcions de mobilitat
  3. Apostem per una mobilitat menys contaminant
  4. Compartim vehicles i reduïm el nombre de cotxes
  5. Millorem la qualitat de l’aire de les ciutats
  6. Reduïm despeses en la mobilitat individual»

De per si, la mobilitat compartida —l’ús col·laboratiu de vehicles—, ben gestionada i implantada massivament, podria treure 3 o 4 de cada 10 vehicles dels carrers, amb l’estalvi de materials i espai públic que suposaria. Si, a més, això es fa amb vehicles elèctrics i en forma de cooperativa, els beneficis ambientals i socials s’incrementen exponencialment.

Rubí és una de les primeres 5 ciutats on s’ha implantat aquesta solució de mobilitat col·laborativa i elèctrica, amb el suport de l’Ajuntament de Rubí.

 

[ Link + Info ]