CAS 9. RECICLATGE. CAMPOS ESTELA

CAS 9. RECICLATGE. CAMPOS ESTELA

L’acció Pesa i Pensa (Weigh and Think) pretén reduir la generació de residus orgànics als menjadors escolars i sensibilitzar sobre l’empremta ecològica que comporta el malbaratament d’aliments. La prova pilot d’aquest projecte es va posar en marxa de gener a juny de 2014 i, a partir del segon mes i de manera sostinguda, el malbaratament d’aliments es va reduir en un 35% i la generació de residus en un 50%.

El mètode Pesa i Pensa es concreta en una sèrie de passos. En primer lloc, els nens separen els residus orgànics que no es poden menjar, com la pell del plàtan o els ossos de pollastre, dels que sí que es podrien haver menjat, com un tros de tomàquet o un iogurt sense escurar. A continuació, pesen de forma sistemàtica i exacta els residus generats en relació amb els dinars servits i ho fan sota la supervisió d’un monitor/a del menjador. Registren els resultats en unes gràfiques i, alhora, prenen consciència que deixar perdre el menjar també significa malbaratar els recursos naturals, humans i tècnics necessaris per produir-lo, transportar-lo i cuinar-lo.

Els alumnes, l’equip de cuina i els educadors reflexionen sobre el residu generat, investiguen l’origen d’allò que han dinat i, amb totes les dades recollides durant uns dies, proposen accions concretes per combatre el malbaratament d’aliments. Des que els nens i nenes participen en el Pesa i Pensa s’impliquen més en la seva alimentació i transmeten el que aprenen a les seves famílies.

[ Link + Info ]