L’economia circular a Catalunya. L’observatori Catalunya Circular

L’economia circular a Catalunya. L’observatori Catalunya Circular

L’economia circular ha esdevingut una de les prioritats de la política europea i catalana en els últims temps, amb l’objectiu de millorar en competitivitat, ocupació i sostenibilitat. El 2015 Europa va aprovar el Paquet d’economia circular que inclou 4 directives amb ambiciosos objectius de reciclatge i de limitació en l’ús dels dipòsits, i diversos documents polítics que se’n deriven, com ara la primera Estratègia de la UE per als plàstics.

De forma alineada amb Europa, al llarg dels darrers anys des de la Generalitat de Catalunya s’ha treballat en el desenvolupament de diverses polítiques globals com ara l’Estratègia d’Impuls a l’Economia Verda i Circular de Catalunya,  el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, l’Estratègia Catalana d’eco-disseny i el Pacte Nacional per a la Indústria.

Així mateix, enguany s’ha llançat Catalunya Circular, l’observatori de l’economia circular a Catalunya, com a node que aporti coneixement, doni coherència i visibilitat els esforços que s’estan realitzant des de diferents nivells i àmbits d’actuació, tant públics com privats. La part central i, potser, més interessant de l’Observatori és el repositori d’iniciatives, tant públiques com privades, de bones pràctiques. Així, aquest apartat ha d’estar en constant creixement incorporant accions d’economia circular referents i que inspirin altres organismes a incorporar aquest model en la seva estratègia. A la vegada, ha de ser un reclam per a noves iniciatives.