Autoconsum i comunitats locals d’energia

Autoconsum i comunitats locals d’energia

En el Reial decret llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors, una de les mesures més destacades és el nou marc que afavoreix l’autoconsum. Que permet, tal com està definit, endinsar-nos en un camí de major conscienciació energètica. No només s’elimina el contrasentit de l’anomenat “impost al sol”, sinó que s’eliminen traves que alentien i dificultaven l’impuls de l’autoconsum.

Però el més rellevant no és només això, sinó que l’autoconsum compartit o l’autoconsum proper es defineixi com aquelles instal·lacions “que estiguin connectades a la xarxa interior dels consumidors associats, que estiguin unides a aquests a través de línies directes o estiguin connectades a la xarxa de baixa tensió derivada del mateix transformador”. És a dir, comunitats que aniran més enllà de la mateixa comunitat de veïns i que podran arribar fins al transformador comú, compartir auto producció, fer que els excedents es puguin fer servir per altres sense haver d’abocar a xarxa aquests excedents. Dit d’una altra manera, l’autoconsum no serà principalment per a l’ús d’habitatges aïllats, sinó d’àmplies comunitats que, a més, podran associar l’autoconsum a serveis energètics que permetin una gestió de la demanda compartida, l’acumulació compartida, l’agregació compartida. Serà possible així la irrupció de comunitats energètiques que compartiran molt més que autoconsum, que podran dur a terme estratègies per a produir, però també per estalviar, per gestionar, per emmagatzemar, convertint-se no només en un actor energètic, sinó en un dinamitzador econòmic de pobles i ciutats. En definitiva, la comunitat energètica de veïnes i veïns podrà ser una realitat, fent que la relació entre ciutadania i energia passi de ser la de l’usuari passiu que rep energia, a la de la ciutadania activa que consumeix, produeix, és consciència i crea espais de sobirania (energètica en aquest cas).

Aquesta comunitat estarà contribuint a aconseguir un model de generació més distribuït, de proximitat, amb menors pèrdues en xarxa, més democràtic (fent que la producció passi d’estar de molt poques a moltes mans) i amb major consciència energètica. La comunitat compartida d’energia pot obrir també una oportunitat de generació de riquesa que fins al moment no existia. Una riquesa que no es deslocalitza.

Energia produïda i distribuïda localment, de proximitat, compartida, amb menys malbaratament en la distribució i més facilitat per a ser eficients estalviant energia: energia circular.