CAS 1. ECO-DISSENY. FERRER

CAS 1. ECO-DISSENY. FERRER

FERRER  és una empresa d’aquí, amb la seu central a uns centenars de metres d’on es fa el congrés, i és un referent absolut d’empresa que incorpora la sostenibilitat ambiental en l’àmbit estratègic i central, transversalment, a tots els àmbits d’actuació de la corporació. A la seva web ho expliquen així:

«Promovem l’eco-innovació per a progressar cap a l’economia circular i un desenvolupament sostenible.»

«Pretenem reduir l’impacte ambiental al llarg de tota la cadena de subministrament: matèries primeres, producció industrial i gestió de residus, logística, l’ús i la gestió final dels residus, la seva reutilització i la seva recuperació al final de la seva vida útil. És necessari gestionar els recursos més eficientment al llarg del seu cicle de vida. Per a fer això, necessitem anar més enllà de les activitats de negoci i tancar el cercle, avançant cap a un model d’economia circular.»

La responsable directa d’aquesta estratègia a l’empresa ens podria explicar altres processos de circularitat a la seva empresa, però avui ens explicarà què fan en l’àmbit de l’ecodisseny en els seus productes farmacèutics.

 

 

[ Link + Info ]