CAS 6. REPARACIÓ. AJUNTAMENT DE RUBÍ

CAS 6. REPARACIÓ. AJUNTAMENT DE RUBÍ

El Servei de Medi Ambient de l’ajuntament de Rubí, més enllà de les funcions estrictes que dicten les competències municipals, també fa accions per promoure, entre la ciutadania, un dels processos circulars més important: la reparació dels productes. Enlloc de llançar els productes a la primera fallada de funcionament, sovint surt a compte econòmica i ambientalment reparar-los. Molts cops aquests es llancen per desídia i desconeixement, doncs amb les reparacions es poden estalviar diners.

L’acció més emblemàtica en aquest sentit és el Servei d’assessorament i auto reparació de petits aparells elèctrics i electrònics “Dimecres Manetes”.

[ Link + Info ]